Sign. - De verhouding tussen het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en artikel 8 EVRM


De auteur gaat in op de vraag of een strikte en rigide toepassing van het HKOV zich laat rijmen met een adequate verdragsrechtelijke bescherming van de rechten van het kind.

(P.A.J.Th. van Teeffelen, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2014/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht