Sign. - De verkruimeling van het huwelijk


De auteur constateert dat het instituut huwelijk aan erosie onderhevig is. Steeds vaker wordt vergeten dat het huwelijk een lotsgemeenschap is die meer is dan de particuliere wensen en bedoelingen van de echtgenoten. Als dit aspect echter in het gedrang komt bij met overheidsgezag beklede personen – zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand, de rechter en de notaris –, dan kan men spreken van de verkruimeling van het huwelijk. Als de hiervoor genoemden zich strikter zouden opstellen, zou dit het huwelijk ten goede komen, aldus de auteur. Het afschaffen van het geregistreerd partnerschap acht hij een goede stap ter bescherming van het huwelijk.

(mr. T.F.H. Reijnen, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/2, p. 43)

Verder lezen
Terug naar overzicht