Sign. - De Verordening IPR-erfrecht in wording


In Brussel wordt gewerkt aan de totstandkoming van de Verordening IPR-erfrecht. De auteur bespreekt de hoofdlijnen van die verordening en gaat na in hoeverre er verschil bestaat met het thans geldende Nederlandse IPR-erfrecht.

(prof.mr. P. Vlas, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6924, p. 249)

Verder lezen
Terug naar overzicht