Sign. - De verpanding van onderhanden werk


Hoe kan men een pandrecht vestigen op werk en hoe kan men, als het op executie aankomt, dit werk verkopen? De schrijver onderzoekt de mogelijkheden om onderhanden werk te verpanden. Daarbij gaat de schrijver in op de vraag wat er gebeurt met een pandrecht op onderhanden werk als de pandhouder gedurende de uitvoering van het onderhanden werk failleert en welke aanspraken de pandhouder kan doen gelden als de curator het werk afmaakt. Van cruciaal belang bij beantwoording van deze vragen is het moment waarop de vordering ontstaat. De schrijver concludeert dat naar huidig recht de mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk weinig toevoegen aan de reguliere verpanding van vorderingen.
(WPNR 2013/6963, prof. mr. F.M.J. Verstijlen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht