Sign. - De verplichting tot geheimhouding als wapen tegen concurrentie door ex-werknemers


In dit artikel tracht de auteur aan de hand van enkele uitspraken die vanaf 2008 zijn verschenen de navolgende vragen te beantwoorden. Kan een geheimhoudingsbeding een concurrentiebeding in de zin van art. 7:653 BW zijn? En kan een geheimhoudingsbeding worden ingezet als wapen tegen concurrentie door een ex-werknemer? De auteur concludeert in zijn artikel dat een geheimhoudingsbeding niet als beding in de zin van art. 7:653 BW kwalificeert. Echter, de auteur stelt aan de hand van jurisprudentie dat het geheimhoudingsbeding in uitzonderlijke gevallen soelaas kan bieden aan een werkgever die met zijn werknemer geen concurrentiebeding is overeengekomen en die werknemer bij een concurrent in dienst wil. Er moet dan wel sprake zijn van een reële dreiging dat de werknemer gegevens waarop het geheimhoudingsbeding betrekking heeft, zal doorspelen aan zijn nieuwe werkgever, hetgeen in veel gevallen moeilijk aannemelijk te maken zal zijn. Als de ex-werknemer reeds in dienst is getreden bij de concurrent kan met een beroep op het geheimhoudingsbeding soms worden bewerkstelligd dat de werknemer zich moet onthouden van bepaalde gedragingen, zoals het gebruikmaken van marketingplannen of klantgegevens van de voormalige werkgever. Ten aanzien van de door de werknemer bij zijn oude werkgever opgedane knowhow ligt dit echter anders, omdat knowhow zodanig verbonden is aan de werknemer dat het zeer moeilijk is hem te verbieden zijn kennis en kunde elders toe te passen, anders dan door middel van een concurrentiebeding, aldus de auteur.

(mr. O. van der Kind, De verplichting tot geheimhouding als wapen tegen concurrentie door ex-werknemers, Arbeidsrecht, Maandblad voor de praktijk 2011, nummer 7-11)

(mr…

Verder lezen
Terug naar overzicht