Sign. - De waardering van een fiscale claim bij echtscheiding


In verband met de financiële afwikkeling van hun echtscheiding twisten M en V onder meer over de wijze waarop de belastingclaim dient te worden vastgesteld ten aanzien van de stille reserves in de onderneming, de oudedagsreserve en een lijfrentepolis.
In hoger beroep overweegt het hof als volgt. Partijen wensen nu te komen tot een financiële afwikkeling van de activa en passiva en niet in de toekomst. Gezien het feit dat er nu tot financiële afwikkeling dient te worden gekomen tussen partijen, acht het hof het redelijk en billijk dat de fiscale claim voor het nominale percentage van 52% wordt meegenomen. Het feit dat de fiscale claim thans feitelijk nog niet behoeft te worden betaald, doet daaraan niet af. Voor partijen bestaat te allen tijde het risico dat korte tijd na de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden een claim van de inkomstenbelasting alsnog wordt gerealiseerd.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 18 januari 2012, LJN BY0223)

Verder lezen
Terug naar overzicht