Sign. - De wenselijkheid van een algemene zorgplicht in de Wft


In het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten wordt voorgesteld een algemene zorgplicht vast te leggen in de Wft voor financiële dienstverleners (in een nieuw art. 4:24a). Daarmee is deze zorgplicht van toepassing op: het aanbieden van of adviseren over een ander financieel product dan een financieel instrument of het bemiddelen of optreden als (onder)gevolmachtigd agent. Een algemene zorgplicht voor financiële ondernemingen is reeds erkend, maar deze ligt slechts vast voor beleggingsondernemingen in art. 4:90 Wft. Door dit ook voor financiële dienstverleners te doen wordt de AFM een handvat geboden overtredingen van hun zorgplicht aan te pakken. aldus kunnen consumenten beter worden beschermd tegen de informatiescheefheid die bestaat tussen financiële dienstverleners en hun klanten.
(O&F 2013, nr. 2, p. 20, mr. N.A. van Opbergen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht