Naar de inhoud

Sign. - De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Auteur bespreekt de belangrijkste wijzigingen die de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (Wet BETS) meebrengt.

Een van de wijzigingen betreft onverwachte schulden van erflater. In dat geval kan vanaf de invoering van de Wet BETS per 1 september 2016 de erfgenaam alsnog beneficiair aanvaarden. Van een dergelijke schuld is echter niet snel sprake. Van een erfgenaam mag nader onderzoek worden verwacht, ook in geval van een gebrekkige administratie van erflater.
Als een schuldeiser onjuiste informatie verschaft over de hoogte van de vordering, dan kan het naderhand gebleken hogere bedrag wel worden aangemerkt als een nieuwe, onverwachte schuld.

Als erflater bij leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en deze wordt pas na de zuivere aanvaarding bij de erfgenamen bekend, dan levert dat wel een onverwachte schuld op.

J.M.I. Vink, AA 11, 2016, p. 882

WetgevingWet bescherming erfgenamen tegen schulden
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsWetgeving
Publicatiedatum08-12-2016
Nummer2016/0895