Sign. - De wetenschap van ‘psychische druk werknemer’ van een arbo-arts kan niet aan werkgever worden toegerekend in een 658-procedure


Werknemer wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt door lsquoburn-outklachtenrsquo en vordert schadevergoeding. Werknemer heeft zijn klachten geuit bij de arbo-arts onder de verplichting tot geheimhouding. De kantonrechter oordeelt dat maatregelen pas zijn geïndiceerd wanneer voor werkgever duidelijk is dat een bepaalde werksituatie het risico van stressklachten met zich mee brengt. Werknemer stelt dat de wetenschap van de arbo-arts, zo deze al niet met werkgever mocht hebben gecommuniceerd, aan werkgever moet worden toegerekend. De kantonrechter stelt dat een dergelijke vergaande toerekening van wetenschap aan werkgever niet kan worden aanvaardt. Het zou denkbaar kunnen zijn dat in (zeer) bijzondere omstandigheden van een arbo-arts (die door een patiënt geheimhouding wordt opgelegd) gevergd zou kunnen worden dat hij/zij de werkgever dringend adviseert de betrokken werknemer uit zelfbescherming niet tot de werkplek toe te laten. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn in een situatie dat de arbo-arts vanuit zijn medisch oordeel omtrent de gezondheid van de patiënt/werknemer, van oordeel mocht zijn dat werkhervatting een acuut en ernstig gezondheidsrisico met zich zou meebrengen. Gesteld noch gebleken is dat dit hier het geval was. (Ktr. Heerlen 15 juli 2009, LJN BJ3360)

(Ktr. Heerlen 15 juli 2009, LJN BJ3360)

Verder lezen
Terug naar overzicht