Naar de inhoud

Sign. - De Wijzigingswet Financiële Markten 2018: een overzicht (JutD 2016/113, mr. D.A. de Roos)

Op 27 juli 2016 heeft de Minister van Financiën de Wijzigingswet Financiële Markten 2018 geconsulteerd. Het Voorontwerp zal onder meer de Wbfo, boek 2 van het BW en de Fw wijzigen. In het artikel staat de auteur kort stil bij de belangrijkste voorstellen uit het Voorontwerp. Vervolgens gaat de auteur in op de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het beloningsbeleid. In bijzonder behandelt de auteur daarbij de wijze waarop de Minister invulling geeft aan de vereisten uit de kapitaalvereistenrichtlijn (CRD IV) en de door EBA opgestelde richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid.