Sign. - Decharge


De schrijver verdedigt kort de stelling dat decharge nooit, dus ook niet bij art. 2:9 BW, werkt bij faillissement van de vennootschap. (TvI 2011, 21, prof. mr. J.B. Huizink)

Verder lezen
Terug naar overzicht