Sign. - Deelnemingsvrijstelling


Belanghebbende houdt aandelen in vennootschappen gevestigd in de Verenigde arabische Emiraten. In het jaar 2006 was de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op voordelen verkregen uit deze vennootschappen. Door een wetswijziging was de deelnemingsvrijstelling vanaf 2007 wel van toepassing. Belanghebbende ontvangt in december 2007 een dividend. De vraag was of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of dat op grond van de zogenaamde compartimenteringsleer het voordeel dat toerekenbaar is aan de periode van 2007 in de heffing betrokken dient te worden. De Hoge Raad overweegt dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, omdat de wetgever bij de wetswijziging niet heeft voorzien in overgangsrecht. De ten tijde van het ontvangen dividend geldende regel is dan onverkort van toepassing, zonder zogenoemde compartimentering toe te passen. Hieraan staat evenmin in de weg dat de wetgever blijkens de wetsgeschiedenis uitging van compartimentering.

(HR 14 juni 2013, nr. 11/04538, LJN BY1244)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht