Sign. - Depot van de jaarrekening en andere daarmee verband houdende jaarrekeningperikelen


Sinds de flexibilisering van het bv-recht is een discussie ontstaan over de vermeende verkorting van de termijn voor het deponeren van jaarrekeningen bij gebruikmaking van de vereenvoudigde vaststellingsprocedure van art. 2:210 lid 5 BW. In dit kader bespreekt de schrijver wat de normale gang van zaken voor het deponeren is, wat de gevolgen zijn van het niet, niet volledig of niet tijdig deponeren met betrekking tot eventuele boedelaansprakelijkheid, en wat de strafbaarheid van het niet tijdig deponeren (een economisch delict) inhoudt. Ook gaat hij kort in op de totstandkomingsprocedure van de jaarrekening. Daarna bespreekt hij de vereenvoudigde vaststellingsprocedure, waarbij de schrijver uiteenzet dat van vervroeging van depot geen sprake is.

(Ondernemingsrecht 2013, 59, prof. mr. H. Beckman)

Verder lezen
Terug naar overzicht