Sign. - Derde aansprakelijk voor ongeval werknemer van opdrachtnemer op terrein van derde


Bij werknemer (vrachtwagenchauffeur) zijn tijdens het laden van een betonnen element vingers van de linkerhand tussen het rek van de oplegger en het betonnen element gekomen. Het element was enigszins afwijkend, omdat het een nok had, welke het slachtoffer niet had gezien. Het ongeval vond plaats bij een derde, verder te noemen lsquoOosthoekrsquo. In het kader van zijn functie moest werknemer regelmatig in opdracht van werkgever transporten verzorgen voor Oosthoek. Normaal gesproken dient het laden van betonplaten op de dieplader bij Oosthoek te gebeuren door een team van drie werknemers van Oosthoek, namelijk een portaalmachinist, een aanpikker en een toezichthouder. Bij Oosthoek kwam het echter frequent voor dat er geen aanpikker van haar zijde aanwezig was. Oosthoek ontkent het bovenstaande en stelt dat de laadwerkzaamheden door twee personen worden verricht. Volgens hem behoorde de laadwerkzaamheden tot werknemers normale werkzaamheden en was het ongeval het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het hof acht de werkzaamheden van werknemer bij het laden bedrijfseigen voor Oosthoek, zij heeft hier personeel voor in dienst. Er is aldus sprake van lsquoarbeidrsquo in de zin van art. 7:658 lid 4 BW. Dit leidt ertoe dat de leden 1 tot en met 3 ook van toepassing zijn. Ex art. 7:658 lid 1 BW geeft Oosthoek een zorgplicht, welke in dit geval beoogt bescherming van werknemer te bieden tegen het oplopen van schade als hier bedoeld, voor zover redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Ten aanzien van de aard van het werk overweegt het hof dat het hier gaat om het met behulp van een portaalkraan laden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht