Sign. - Derdenwerking van het vennootschappelijk belang


Wat betreft het vennootschappelijk belang hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een toenemende invloed van derden op het beleid binnen vennootschappen. Onder deze derden verstaan de schrijvers potentiële (buitenlandse) overnamekandidaten en kredietverstrekkers. Potentiële overnamekandidaten oefenen soms grote invloed uit op de besluitvorming, zelfs als zij nog geen aandeelhouder zijn. Kredietverstrekkers zijn steeds meer eisen gaan stellen aan hun kredietnemers en kunnen op deze manier de bedrijfsvoering beïnvloeden. Vraag is in hoeverre deze derden rekening moeten houden met het vennootschappelijk belang. Zij zijn immers niet op de grond van de wet en de statuten bij de organisatie van de vennootschap betrokken. Bij vergaande beïnvloeding van de vennootschap zullen zij echter onder bepaalde omstandigheden op grond van de redelijkheid en billijkheid het vennootschappelijk belang in acht moeten nemen. De schrijvers analyseren zowel de casus van de potentiële overnamekandidaat als de casus van de kredietverstrekker.

(Ondernemingsrecht 2013, 58, mr. C. Hamersma en mr. dr. R. Mellenbergh)

Verder lezen
Terug naar overzicht