Sign. - Derivaten in de publieke sector


Instellingen in de publieke sector nemen meer en meer leningen met een variabele rente op en zullen het renterisico met rentederivaten willen (en meestal moeten) afdekken. De schrijver bespreekt een aantal mogelijke problemen die dergelijke derivaten met zich kunnen brengen, zoals margin calls, break clauses en open posities. Ook gaat hij in op de publiekrechtelijke regelgeving, de verschillende inventarisaties van het gebruik van derivaten in de publieke sector en de naar aanleiding daarvan voorgestelde aanpassingen in de publiekrechtelijke regelgeving. Deze aanpassingen moeten excessen voorkomen, maar leiden ook tot een aantal knelpunten. De schrijver stelt de vraag of het wel wenselijk is het gebruik van derivaten in de publieke sector te reguleren. Hij doet een aantal aanbevelingen. (Ondernemingsrecht 2013, 43, mr. R.J. Botter)

Verder lezen
Terug naar overzicht