Sign. - Detachering en aanbesteding van overheidsopdrachten


De auteur bespreekt de uitspraak van het EHvJ Rüffert/Land Niedersachsen. Hij behandelt de vraag of, en zo ja, wanneer, het mogelijk is om bij aanbesteding van overheidsopdrachten een sociale clausule op te nemen. Hij concludeert dat die ruimte zeer beperkt is in geval van openbare aanbestedingen in grensoverschrijdende situaties. Hiermee wordt het volgens de auteur de overheid onmogelijk gemaakt om een voorbeeldfunctie in te nemen op het gebied van arbeidsvoorwaardenniveau.

(M.F. Baltussen, ‘Het Hof van Justitie van de EG en de Detacheringsrichtlijn: mag het ietsje meer zijn?’, ArbeidsRecht 2008, 12) 

Verder lezen
Terug naar overzicht