Sign. - Dienen showroommodellen tot ‘stoffering’ in de zin van art. 22 lid 3 invorderingswet 1990?, Hoge raad 9 december 2011, lJn BT2700 (ing/Quint q.q.)


De afgelopen jaren is door feitenrechters verschillend geoordeeld over de vraag of showroommodellen bodemzaken zijn in de zin van art. 22 lid 3 Invorderingswet. De schrijver bespreekt het arrest ING/Quint q.q., waarin de Hoge Raad uitsluitsel geeft. (MvV 2012, nr. 3, p. 79, mr. D.D. Nijkamp)

Verder lezen
Terug naar overzicht