Sign. - Dienstverband van twintig jaar, toepassing ‘oude’ kantonrechtersformule


Verweerder is als twintigjarige bij verzoekster in dienst getreden als productiemedewerker, zonder diplomarsquos opgeklommen tot ploegleider en geeft na een dienstverband van twintig jaren leiding aan veertig werknemers. Werkgever wil van werknemer af, omdat hij iemand heeft gevonden voor de functie van werknemer die beter kwalificeert. In deze omstandigheden werkt de nieuwe kantonrechtersformule (2009) onrechtvaardig en toepassing daarvan zou gemeten naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Immers, enerzijds heeft de directeur van verzoekster al in 2008 de procedure, welke tot het onderhavige verzoek heeft geleid, in gang gezet, door afspraken te maken met de vervanger van verweerder. Anderzijds dient in het oog gehouden te worden dat de huidige algemene situatie op de arbeidsmarkt en de persoonlijke omstandigheden van verweerder ndash geen diplomarsquos, erg eenzijdige ervaring, specifiek relevant voor de onderneming van verzoekster en zijn leeftijd ndash erg ongunstig zijn voor het vinden van werk op het niveau dat verweerder gewend is, zeker binnen een redelijke tijd. In die omstandigheden werkt de nieuwe kantonrechtersformule onrechtvaardig en toepassing daarvan zou, gemeten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar zijn. De lsquooudersquo kantonrechtersformule is derhalve een beter instrument in het onderhavige geval. De kantonrechter geeft er nadrukkelijk de voorkeur aan dit zo expliciet te stellen, liever dan met de nieuwe formule aan de C-factor een zodanige waarde toe te kennen dat alsnog een aanvaardbaar resultaat bereikt wordt. (Ktr. Roermond 12 juni 2009, LJN BJ1625)

(Ktr. Roermond 12 juni 2009, LJN BJ1625)

Verder lezen
Terug naar overzicht