Sign. - Diepgaand wantrouwen


Er is sprake van een ernstig conflict tussen beide aandeelhouders/bestuurders waarbij het personeel van de vennootschap is of dreigt te worden betrokken. Dit heeft tot gevolg dat sprake is van een patstelling in de ava, de jaarrekening over 2010 niet kan worden vastgesteld en het bestuur niet tot besluitvorming kan komen. De beide (middellijke) bestuurders bezien elkaar met diepgaand wantrouwen. Hierdoor moet worden gevreesd dat de vennootschap schade is of zal worden berokkend. Er is sprake van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen en een onderzoek wordt gelast. Een en ander is ook aanleiding tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Om de pastelling in het bestuur te doorbreken wordt een bestuurder benoemd die in alle gevallen een beslissende stem in het bestuur heeft en zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd is. Om de pastelling in de ava te doorbreken wordt de overdracht ten titel van beheer bevolen van één door iedere aandeelhouder gehouden aandeel aan de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder. (Hof Amsterdam (OK) 8 december 2011, ARO 2012/2, P.H.C. Telecom BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht