Naar de inhoud

Sign. - Dioxinegehalte wilde aal blijft hoog

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over het jaarlijkse onderzoek naar de verontreiniging van aal met dioxines en PCB's uit Nederlandse binnenwateren1

Rapport
De staatssecretaris van EZ heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over het rapport over de verontreiniging in aal van 2006 tot en met 2012.2 In dit onderzoek is – conform de motie-Van Veldhoven en Jacobi3 in 2012 –, naast de gebruikelijke lengteklasse van 30-40 cm, tevens grotere aal bemonsterd en is specifiek onderzoek gedaan naar verontreinigingsgehalten in aal nabij de grenzen van het voor de aal- en wolhandkrabvisserij gesloten gebied.
Daarnaast is gekeken naar het effect van de herziening van de Europese normen voor dioxine en PCB's per 1 januari 2012. In Nederland wordt het gezondheidsrisico voor de consument bij het eten van vervuilde aal en wolhandkrab beperkt door het ingestelde vangstverbod in de gesloten gebieden. Deze gebieden zijn in 2011 vastgesteld op basis van de meerjarig normoverschrijdende gehalten in aal.

Aanpak onderzoek
Tussen 2006 en 2012 is jaarlijks op acht trendlocaties aal gevangen in de lengte-klasse 30-40 cm, waarvan per locatie en per jaar een mengmonster is gemaakt. In deze mengmonsters zijn dioxines en PCB's, zware metalen en andere contaminanten geanalyseerd. De resultaten zijn getoetst aan de normen. Naast de trendlocaties is door de jaren heen op een groot aantal andere locaties aal bemonsterd, echter niet jaarlijks. In 2006 en 2012 is de relatie tussen de grootte van de aal en contaminantgehalten onderzocht door grotere aal (> 45 cm) te onderzoeken. In 2010 zijn 100 individuele alen geanalyseerd, van 30 tot 70…