Sign. - Directe leeftijdsdiscriminatie gerechtvaardigd?


Het Södertörns Tingsrätt (Zweden) heeft de navolgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd. 1 K an een nationale regel die als de 67-jaarregel leidt tot een rechtstreeks verschil in behandeling op grond van leeftijd, ook gerechtvaardigd zijn wanneer uit de context waarin de regel is ontstaan of uit andere inlichtingen niet duidelijk blijkt wat strekking en doel van de regel zijn? 2 Gaat een nationale bepaling inzake pensioen als de 67-jaarregel die zonder uitzondering geldt en geen rekening houdt met factoren als het pensioen dat een belanghebbende uiteindelijk ontvangt, verder dan wat geschikt en noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken?

(Prejudiciële vragen in zaak C-141/11)

(Prejudiciële vragen in zaak C-141/11)

Verder lezen
Terug naar overzicht