Sign. - Discriminatie op basis van leeftijd


De heer Wolf (Wolf), geboren in december 1976, zocht in 2006 een nieuwe baan en heeft in oktober 2006 gesolliciteerd naar een functie bij het middenkader van de brandweertechnische dienst van Frankfurt am Main (de brandweer). De brandweer heeft Wolf afgewezen omdat hij op 1 augustus 2007 ouder zou zijn dan 30 jaar. De Duitse regeling op dit gebied bepaalt namelijk dat alleen personen van maximaal 30 jaar bij de brandweer kunnen worden aangesteld. De heer Wolf vordert vervolgens in een brief aan de brandweer een schadevergoeding van drie keer het maandsalaris dat hij bij aanstelling bij de brandweer zou hebben gekregen. Zijn bezwaren worden afgewezen door de brandweer. Wolf stelt bij de Duitse rechter beroep in tot nietigverklaring van de beslissingen van de brandweer en tot veroordeling van betaling van schadevergoeding. De Duitse rechter heeft twijfels over de verenigbaarheid van de Duitse regeling met het verbod op discriminatie op grond van leeftijd dat is uitgewerkt in de richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling en beroep (richtlijn). De Duitse rechter stelt het Hof van Justitie (HvJ) dan ook een aantal prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van de Duitse regeling met de richtlijn en het verbod van discriminatie op grond van leeftijd. Volgens het HvJ maakt de Duitse regeling een onderscheid op basis van leeftijd en is er in beginsel sprake van discriminatie op basis van leeftijd. Het HvJ onderzoekt vervolgens of er sprake is van een rechtvaardiging van de leeftijdsdiscriminatie. Volgens de Duitse regering wordt met de leeftijdgrens van 30 beoogd de volledige operationaliteit en de goede werking van het korps brandweerlieden te verzekeren. Bepaalde handelingen van personen…

Verder lezen
Terug naar overzicht