Sign. - Discriminatie op grond van leeftijd


Mevrouw Petersen (Petersen), geboren in april 1939, bereikte in het jaar 2007 de leeftijd van 68 jaar. Zij was sinds 1974 in het arrondissement Westfalen-Lippe in Duitsland toegelaten om tandheelkundige zorg in het kader van de (in Duitsland) verplichte zorgverzekering te verstrekken. Op 90% van de Duitse patiënten is een verplichte zorgverzekering van toepassing. Deze patiënten moeten naar tandartsen die hiervoor zijn toegelaten. Er zijn in Duitsland ook vrij gevestigde tandartsen. De toelatingscommissie voor tandartsen in het arrondissement Westfalen-Lippe heeft Petersen bericht dat zij vanaf juli 2007 niet langer kan worden toegelaten tot het verstrekken van tandheelkundige zorg in het kader van de verplichte zorgverzekering omdat de leeftijdsgrens daarvoor op 68 jaar ligt. Petersen heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend waarbij zij met name aanvoerde dat het besluit in strijd was met de richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling en beroep (richtlijn) en met de Duitse nationale wet ter implementatie van de richtlijn. Nadat het bezwaar ongegrond is verklaard door de toelatingscommissie, heeft Petersen beroep ingesteld bij de Duitse rechter. De Duitse rechter heeft het Hof van Justitie EG (HvJ) gevraagd of het hanteren van de leeftijdsgrens van 68 jaar in strijd is met de richtlijn. Het HvJ stelt vast dat het hanteren van de leeftijdsgrens van 68 jaar voor het uitoefenen van het beroep van tandarts discriminatie op grond van leeftijd oplevert in de zin van de richtlijn. Om te onderzoeken of de gestelde leeftijdsgrens van 68 jaar gerechtvaardigd is, moet er volgens het HvJ gekeken worden naar de door die maatregel nagestreefde doelstellingen. Het HvJ stelt vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht