Sign. - Discriminatie op grond van tijdelijke werknemers?


Het Tribunale di Trani (Italië) heeft de navolgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd. 1 Staan de communautaire algemene beginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling in de weg aan een interne regeling (als die van art. 2, lid 1 bis, van decreto legislativo nr. 368/2001) waarbij in de interne rechtsorde een geval van lsquoacausale [arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd]' is ingevoerd dat de werknemers van Poste Italiane SpA benadeelt en ook andere ondernemingen uit dezelfde sector of uit andere sectoren ten opzichte van die onderneming benadeelt? 2 Ingeval voorgaande vraag bevestigend dient te worden beantwoord, is de nationale rechter dan verplicht de met het gemeenschapsrecht strijdige interne regeling buiten toepassing te laten?

(Prejudiciële vragen in zaak C-161/11)

(Prejudiciële vragen in zaak C-161/11)

Verder lezen
Terug naar overzicht