Sign. - Dividend litigation


Uit de praktijk en de rechtspraak blijkt dat het maken van afspraken over winstverdeling en de besluitvorming over de winstreservering respectievelijk winstuitkering niet altijd geruisloos verloopt. De schrijver gaat in op enige recente rechtspraak op dit terrein. Daarbij besteedt hij alleen aandacht aan rechtspraak met betrekking tot kapitaalvennootschappen. Ook gaat hij kort in op het huidige recht en het wetsvoorstel flex-bv. (Kamerstukken II 2011-2012, 32 887, nr. 2) (Bb 2011, nr. 16, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht