Sign. - The Dodd-Frank Act’s Interventionist Approach to Business and Human Rights


In december 2010 heeft de SEC een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de jaarlijkse verslaggevingsverplichtingen voor uitgevende instellingen die onder de reikwijdte van de Exchange Act of 1934 to implement Section 1502 of the Dodd-Frank Wallstreet Reform and Consumer Protection Act vallen. De voorgestelde regels verplichten uitgevende instellingen die (kort gezegd) ten behoeve van hun producten of productie conflictmineralen moeten gebruiken, in hun jaarverslaggeving openheid van zaken te geven over de vraag of de mineralen hun oorsprong vinden in de Democratische Republiek Congo of een van haar buurlanden en stellen indien dit het geval is, een aantal aanvullende publicatieverplichtingen. De SEC heeft ook regels uitgevaardigd met betrekking tot betalingen aan derde landen. De schrijver bespreekt deze regels en vergelijkt ze met de aangepaste Transparantierichtlijn die een aantal vergelijkbare vereisten stelt met betrekking tot ondernemen en mensenrechten.
(TvOB 2012, nr. 5, p. 133, dr. M.J.C. van der Heijden)

Verder lezen
Terug naar overzicht