Sign. - Door uitsluitingsclausule komt erfbelasting ten laste van privévermogen


Het huwelijk van M en V is door echtscheiding ontbonden. Tussen hen is onder meer een geschil ontstaan over de vraag of het successierecht over de nalatenschap die V tijdens het huwelijk van haar moeder had ontvangen ten laste komt van de huwelijksgemeenschap.
In hoger beroep oordeelt het hof dat V de erfenis onder uitsluitingsclausule heeft verkregen. Het verschuldigde successierecht is daarmee een schuld betreffende een van de gemeenschap uitgezonderd goed en valt niet in de huwelijksgemeenschap. Indien het successierecht ten laste van de gemeenschap is voldaan, moet V dit aan de gemeenschap vergoeden.

(Gerechtshof Den Haag 9 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:604)

Verder lezen
Terug naar overzicht