Sign. - Doorhaling/aanvulling/verbetering geboorteakten minderjarigen


Uit de relatie tussen M en V (beiden van Nigeriaanse nationaliteit) zijn drie, thans nog minderjarige kinderen geboren: A, B en C. De geboorteakten van A en B zijn respectievelijk in 2008 en 2010 ingeschreven in het geboorteregister van de gemeente. Daarbij zijn alleen de gegevens van V als moeder weergegeven en is haar achternaam als achternaam van A en B vermeld. Voorts is de achternaam van M als laatste voornaam van A en B doorgegeven.
M heeft A en B in 2011 erkend. Een latere vermelding van deze erkenning is aan de geboorteaktes gehecht. V verzoekt doorhaling van de geboorteakten van A en B, met aanvulling van twee nieuwe geboorteakten in die zin dat in deze akten (1) de geslachtsnaam van de minderjarigen wordt gewijzigd van [geslachtsnaam V] in [geslachtsnaam M], (2) de vadergegevens worden vermeld en (3) de voornamen van A en B zodanig worden gewijzigd/verbeterd dat telkens de laatste voornaam vervalt.
Volgens V zijn de achternamen van A en B onjuist vermeld in hun geboorteakten. Het betreft immers de achternaam van V, in plaats van de achternaam van M. Volgens de Nigeriaanse wetgeving, cultuur en traditie behoren minderjarigen tot de (culturele) gemeenschap van de vader en dienen zij diens achternaam te dragen. Indien de achternamen van A en B niet worden gewijzigd en de vadergegevens niet op het eerste blad van de geboorteakten worden vermeld, zal dat een gezonde ontwikkeling van A en B negatief beïnvloeden en hen erfrechtelijk in een zeer nadelige positie plaatsen, aldus V. Immers, op de geboorteakten staat op de eerste pagina de…

Verder lezen
Terug naar overzicht