Sign. - ‘Doorpakkende’ voorzieningenrechters in bezwaar; een volgende stap in het kader van effectieve en finale geschilbeslechting («JB»plus 2017, afl. 1, p. 41-57)


De bestuursrechter heeft van de wetgever in artikel 8:41a Awb de opdracht gekregen geschillen zoveel mogelijk definitief te beslechten. De voorzieningenrechter hangende bezwaar in het algemeen bestuursrecht heeft hiervoor echter nog altijd geen instrument tot zijn beschikking. Dit is anders in het vreemdelingenrecht, waar deze rechter wel al wettelijk bevoegd is ‘door te pakken’. In dit artikel bespreekt mr. H.S. ten Cate de potentiële meerwaarde van deze bevoegdheid in het algemeen bestuursrecht in het kader van effectieve en finale geschilbeslechting.

Verder lezen
Terug naar overzicht