Sign. - Draagplicht en regres bij concernfinanciering na twee verrassende uitspraken van de Hoge Raad


Aan de hand van de arresten van de Hoge raad van 6 april 2012 (LJN BU3784) en 13 juli 2012 (lJN BW4206) gaat de schrijver in op het effect van de door de concernmaatschappijen gemaakte afspraken op de onderlinge draagplicht en op de vraag of door het tweede arrest het "dwaalspoor" naar het aannemen van solidariteit (draagplicht voor gelijke delen) is afgesneden en de keuze is gemaakt voor het profijtbeginsel. Hij leest de boodschap van de Hoge raad als volgt: "volg bij gebreke aan andersluidende afspraken tussen de concernmaatschappijen eerst de hoofdregel, de rechte weg van het profijtbeginsel! Pas als deze weg onbegaanbaar is (bijvoorbeeld vanwege een zeer grote verwevenheid van de concernmaatschappijen), mag men gebruik maken van de nooduitgang van draagplicht naar gelijke delen." (O&F 2013, nr. 1, p. 33, prof. mr. W.J. Oostwouder)

Verder lezen
Terug naar overzicht