Sign. - Duurzame ontwrichting? Bevel aan partijen om in persoon ter terechtzitting te verschijnen


De vrouw heeft gesteld dat het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht en verzoekt om die reden de echtscheiding tussen partijen uit te spreken. De man heeft de door de vrouw gestelde duurzame ontwrichting gemotiveerd betwist.
De rechtbank overweegt als volgt. De man (92 jaar oud) en de vrouw (91 jaar oud) hebben sinds hun huwelijksvoltrekking op [datum] samengewoond. Na een ziekenhuisopname in april 2011 is de vrouw opgenomen in een verpleeghuis in [plaats]. Als door de man gesteld en door de vrouw niet (althans onvoldoende gemotiveerd) betwist staat bovendien het navolgende vast. Het besluit tot opname van de vrouw in het verpleeghuis is genomen door de dochter uit een eerder huwelijk van de vrouw. De man is in de voorgenomen verhuizing van de vrouw niet gekend. Hij heeft de vrouw driemaal bezocht in het verpleeghuis, maar hem is vervolgens te kennen gegeven dat hij niet langer welkom was de vrouw te bezoeken.
Ter zitting is gebleken dat de vrouw na het indienen van het verzoekschrift is verhuisd van voornoemd verpleeghuis naar een verzorgingshuis binnen haar woonplaats. Het is de rechtbank onduidelijk wat de gezondheidssituatie is van de vrouw. De advocaat van de vrouw heeft bovendien verklaard dat hij de vrouw nimmer zelf heeft gesproken over haar wens tot echtscheiding. Gebleken is dat hij zijn instructies heeft ontvangen van eerder genoemde dochter van de vrouw.
Om deze redenen acht de rechtbank zich onvoldoende voorgelicht om te kunnen beslissen op het verzoek van de vrouw tot echtscheiding. De rechtbank houdt haar beslissing op de verzochte echtscheiding en nevenvoorzieningen daarom aan en beveelt partijen (ex artikel 279 lid 3 Rv) om…

Verder lezen
Terug naar overzicht