Sign. - Dwaling tussen privaat- en publiekrecht


In het arrest De Treek/Dexia (HR 5 juni 2009, NJ 2012, 182) brengt de Hoge Raad een 'harde knip' aan tussen precontractuele mededelingsplicht en de uit de bijzondere zorgplicht voortvloeiende waarschuwingsen onderzoeksplicht. De schrijvers vinden dit onnodig en pleiten voor een inzet van de regels rond dwaling in het financieel contractenrecht.
(WPNR 2012/6940, prof. dr. A.G. Castermans en mr. P.W. den Hollander)

Verder lezen
Terug naar overzicht