Sign. - Echtscheidingsconvenant onder vuur


Het huwelijk tussen M en V, waaruit twee kinderen zijn geboren, is in 2010 door echtscheiding ontbonden. In de echtscheidingsbeschikking is het door partijen vastgestelde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgenomen. Hierin is bepaald welke bedragen M uit hoofde van kinder- en partneralimentatie aan V dient te voldoen. De kinderen verblijven bij V.
V heeft de rechtbank verzocht de hoogte van de door M te betalen alimentatie te verhogen. Bij gebreke aan verweer van de zijde van M, is dit verzoek toegewezen. M gaat in hoger beroep.
Uit correspondentie tussen de advocaten van partijen blijkt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de verhoging van de alimentatie, welke afspraken de rechtbank in de beschikking heeft opgenomen. M stelt, met een beroep op bedreiging en/of misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW), dat hij niet gebonden is aan deze overeenkomst. Volgens M heeft hij zich laten leiden door emoties en angst, werd hij door V onder druk gezet en heeft zij hem 'het mes op de keel' gezet. M ging slechts akkoord met de wijzigingen om een gerechtelijke procedure te vermijden. De gewijzigde overeenkomst is oneerlijk tot stand gekomen, aldus M. Daarnaast doet M een beroep op gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 1:401 BW.
Het had in de visie van het hof op de weg van M gelegen om het beroep op bedreiging en/of misbruik van omstandigheden concreet te onderbouwen. Dat heeft hij echter nagelaten. Evenmin heeft M een bewijsaanbod ter zake gedaan. Hierbij acht het hof relevant dat zowel M als V bij de totstandkoming van de overeenkomst werden bijgestaan door…

Verder lezen
Terug naar overzicht