Sign. - Economische crisis zet huwelijk onder druk


De economische crisis dreunt door in onze relaties. Als de werkloosheid toeneemt, lopen een jaar later meer huwelijken op de klippen. Als de economie met 1% extra groeit, leidt dat twee jaar later tot 2000 extra huwelijken. Omgekeerd leidt een krimp van 1% tot 2000 bruiloften minder na twee jaar. Dat meldde op 13 maart het Economisch Bureau van de ING Bank, dat CBS-cijfers over huwelijken, echtscheidingen en economische groei sinds 1980 naast elkaar legde. Volgens ING komen er dit jaar 100.000 werklozen bij en een heleboel stress in veel relaties. "Daalt de werkloosheid, blijven meer stellen bij elkaar. Neemt de werkloosheid toe, lopen een jaar later aanzienlijk meer huwelijken op de klippen", stelt hoofd-econoom Charles Kalshoven van ING. "Het zijn over dertig jaar bezien opvallende verbanden. Het verband komt het sterkst aan het licht bij werkloosheid en scheidingen."
Het ING-bureau verwacht dat er volgend jaar 100.000 werklozen bijkomen. Sinds 1980 ging een dergelijke toename van de werkloosheid gepaard met een paar duizend extra scheidingen een jaar later. "Op basis daarvan valt te verwachten dat volgend jaar 2000 tot 4000 extra huwelijken stranden", aldus Kalshoven.
Een procent extra economische groei heeft een positieve invloed op het aantal huwelijksvoltrekkingen. Twee jaar later leidt dat tot een kleine 2000 extra huwelijken. "Neemt de groei een procent af, trouwen twee jaar later ongeveer 2000 stellen minder. Het lijkt erop dat mensen eerder hun verlies nemen dan de winst", concludeert Kalshoven. Als mensen uitzicht hebben op een vaste baan of een hoger inkomen, stappen ze gemakkelijker in het huwelijksbootje…

Verder lezen
Terug naar overzicht