Sign. - Een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in de wft, een goed idee?


Het wetsvoorstel wijzigingswet financiële markten 2014 voorziet in de introductie van een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wft. De schrijver bespreekt de voorgestelde wetswijziging. De norm bestaat al in de rechtspraak, maar codificatie op de wijze zoals is voorgesteld in het wetsvoorstel heeft toch een aantal opmerkelijke gevolgen.
(V&O 2012, nr. 12, p. 219, mr. D.M. van der Houwen)

Verder lezen
Terug naar overzicht