Naar de inhoud

Sign. - Een art.16 Wet VPB 1969-gift is tot het wettelijke maximum geen uitdeling

De redactie gaat in op de herziening van het besluit van de staatssecretaris van Financiën betreffende giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

Aan bod komen onder meer de (overeenkomsten en) verschillen tussen het oude - herziene - besluit en het nieuwe. Het besluit handelt over vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting en ziet op nog niet onherroepelijk vaststaande aanslagen gelegen tussen beide data van inwerkingtreding (7 oktober 2015 en 9 november 2016).

Het ware volgens de redactie echter beter geweest als aansluiting was gezocht bij het moment waarop de gift werd…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsBeleid
Publicatiedatum15-12-2016
Nummer2016/0903