Sign. - Een voorbeeld van tekortschietende corporate governance


De schrijver bespreekt het faillissement van lehman Brothers en de ernstige problemen waarin ook Goldman Sachs in 2008 terecht kwam. De manier waarop Goldman Sachs aan hetzelfde lot als lehman wist te ontkomen, toont interessante corporate governance dilemma's wat betreft de doeltreffendheid van wet- en regelgeving als middel om de huidige crisis op te lossen en toekomstige crises te voorkomen. De schrijver analyseert deze dilemma's en bepleit aan de hand daarvan een heroverweging van het traditionele juridische instrumentarium ter bevordering van een goede corporate governance. Hij onderzoekt of het begrip 'integriteit' kan worden geactualiseerd tot een hanteerbaar juridisch instrument, zodat een betere bijdrage kan worden geleverd bij het streven naar een goede governance.

(TvOB 2013, nr. 3, p. 94, prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop)

Verder lezen
Terug naar overzicht