Sign. - Een voorstel voor een regeling omtrent grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen (I) en (II)


 

De Commissie Vennootschapsrecht heeft naar aanleiding van het Cartesio-arrest een (pre) wetsvoorstel opgesteld met betrekking tot grensoverschrijdende omzetting, zowel voor het inreizen als het uitreizen van vennootschappen in de EU. Ter bescherming van de belangen van crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werk nemers en in het algemeen belang adviseert de commissie randvoorwaarden vast te stellen voor grensoverschrijdende omzetting. Zij heeft de minister van Veiligheid en justitie voorgesteld om via internet te consulteren over de vraag of het voorstel aansluit bij de wensen van de praktijk. De schrijvers bespreken het voorstel en doen voor zover mogelijk een aantal suggesties voor verbetering. In deel I staan zij stil bij de gekozen wetssystematiek, de reikwijdte van de wettelijke regeling omtrent grensoverschrijdende omzetting en de procedure tot grensoverschrijdende omzetting. In deel II besteden zij aandacht aan de bescherming van de belanghebbenden en doen zij een aantal aanbevelingen. De tekst van het voorstel is aan het einde van deel I opgenomen.
(WPNR 2013/6971 en 2013/6972, mr. E.R. Roelofs en mr. G.C. van Eck)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht