Sign. - Eenzijdige belegging


De bank had belanghebbende, gelet op zijn leeftijd en beleggersprofiel, nadrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk moeten maken dat het volledig beleggen in de note ter verkrijging van een hoge inkomstenstroom niet strookte met het risico dat hij bereid was te lopen. Slechts het risico van een insolventie van lehman Brothers is aan de orde geweest en belanghebbende schatte dit risico laag in. Hieruit volgt niet dat de bank dit risico met de vereiste nadruk en in niet mis te verstane bewoordingen aan belanghebbende heeft voorgehouden. Anders dan de Geschillencommissie ziet de Beroepscommissie geen grond om aan te nemen dat een indringender advies belanghebbende niet zou hebben afgehouden van de door hem genomen beslissing om voor 100% in de notes te beleggen. De bank heeft niet gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur betaamt en moet de schade die belanghebbende als gevolg hiervan heeft geleden, vergoeden. Het komt de Beroepscommissie billijk voor dat de bank aan belanghebbende een vergoeding betaalt en dat belanghebbende de notes aan de bank overdraagt.
(CvB Financiële Dienstverlening 19 november 2012, «JOR» 2013/44, m.nt. mr. F.M.A. 't Hart)

Verder lezen
Terug naar overzicht