Sign. - Eenzijdige wijziging door werkgever van de bijdrage voor de ziektekosten met een beroep op een wijzigingsbeding in de personeelsgids


In deze zaak gaat het om de vraag of werkgever de bijdrage voor de ziektekosten eenzijdig mag wijzigen met een beroep op het wijzigingsbeding in de personeelsgids. Tot de invoering van de Zorgverzekeringswet, vergoedde Logica CMG, hierna lsquoLogicarsquo, de volledige premie voor de ziektekosten aan werknemers, partners en kinderen. Met ingang van 1 januari 2006 wijzigde Logica deze regeling eenzijdig, met een beroep op het wijzigingsbeding in de personeelsgids. Deze wijziging leidde ertoe dat vanaf 1 januari 2006 de nominale premies van de basisverzekering van de partners en/of thuiswonende meerderjarige kinderen niet meer vergoed werden. In de nieuwe regeling werd bovendien niet langer de daadwerkelijke stijging van de ziektekosten gevolgd, maar werd de hoogte van de te vergoeden ziektekosten geïndexeerd. CNV heeft in eerste aanleg onverkorte toepassing van de regeling zoals die luidde voor 1 januari 2006 gevorderd voor alle werknemers, vanaf 1 januari 2006 zolang die niet geldig is gewijzigd. De kantonrechter heeft die vordering afgewezen wegens gebrek aan belang. Tegen dit oordeel richten zich twee grieven, die er beide op neer komen dat de kantonrechter een onjuiste uitleg heeft gegeven aan art. 2.5.8 van de Zorgverzekeringswet. CNV stelt dat indien door saldering geen verplichting meer bestaat tot vergoeden van een inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de wet, de werkgever ex art. 3.8 sub a van de personeelsgids alsnog contractueel gehouden is om de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Volgens CNV strekt de salderingsregeling ertoe dat werkgever de contractueel overeengekomen inkomensafhankelijke bijdrage in mindering mag doen strekken op de wettelijke verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage, zodat uitsluitend de contractuele vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage resteert…

Verder lezen
Terug naar overzicht