Sign. - Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden


De auteur geeft een uitvoerige beschouwing van het arrest Stoof/Mammoet (HR 11 juli 2008, «JAR» 2008/204) en betrekt daarin tevens het preadvies van J.J.M. de Laat (De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst, Reeks VvA nr. 36, Deventer: Kluwer 2008). Volgens de auteur heeft de Hoge Raad in Stoof/Mammoet een herschreven Taxi Hofman-formule geformuleerd. Met betrekking tot de verhouding art. 7:611 versus 7:613 BW merkt de auteur op dat de Hoge Raad een onderscheid maakt tussen de individuele werknemers (art. 7:611 BW) enerzijds en verscheidene werknemers anderzijds (art. 7:613 BW). Volgens hem is het onderscheid tussen beide categorieën niet altijd scherp te stellen. Vervolgens concludeert de auteur dat het verschil tussen art. 7:613 en 7:611 BW niet is gelegen in de ‘zwaarte van de toets’, maar dat sprake is van twee verschillende toetsen. Ten slotte komt de auteur met een handzaam schema waarin per omstandigheid de toepasselijke wijzigingsgronden (art. 7:611, 7:613 en 6:248) staan opgesomd.

(J.M. van Slooten, ‘2008: het kroonjaar voor het wijzigingsrecht’, ArA 2008-3, p. 53-66.)
 

Verder lezen
Terug naar overzicht