Sign. - EHRM: contactzoekende ouder moet actief optreden tegen schorsing omgangsregeling


Toby Ball is in 2003 gehuwd en heeft met zijn vrouw twee kinderen gekregen. in 2004 heeft hij zijn vrouw verlaten. De kinderen zijn bij de vrouw blijven wonen. Datzelfde jaar heeft de vrouw een echtscheidingsverzoek ingediend. Daarnaast heeft ze een verzoek ingediend dat bepaald zou worden dat zij het gezag over de kinderen zou hebben. De rechter heeft in 2005 bepaald dat de moeder het gezag over de kinderen heeft en heeft een omgangsregeling uitgesproken. in 2006 heeft de rechter – op verzoek van de moeder – bepaald dat de omgangsregeling met onmiddellijke ingang werd stopgezet in afwachting van een psychiatrisch onderzoek van de kinderen. De reden hiervoor was dat de vrouw strafrechtelijke aangiftes had gedaan tegen Ball waaruit bleek dat de negatieve relatie tussen de ouders een weerslag had op de kinderen. Ball mocht wel nog telefonisch contact onderhouden met zijn kinderen. Ball heeft vervolgens verzocht om hem het gezag over de kinderen toe te kennen en om de eerdere omgangsregeling te herstellen.
In 2009 heeft de rechter geoordeeld dat de omgangsregeling hersteld moest worden. Vervolgens heeft de rechter de omgangsregeling weer opgeschort in afwachting van een psychologisch onderzoek. Ball heeft nogmaals om een omgangsregeling met de kinderen verzocht. De rechter had bepaald dat een onderzoek van de kinderen zou plaatsvinden nadat € 1.500 was voldaan aan de gerechtelijke instantie. De man heeft slechts € 600 voldaan. De rechter verwijst daarop naar een ouder psychologisch onderzoek, waaruit blijkt dat de zoon geen contact meer wil met zijn vader, en bepaalt dat de omgangsregeling geschorst moet blijven.
Ball klaagt bij het EHRM dat het Andorrese gerecht niet alle stappen heeft ondernomen om contact tussen…

Verder lezen
Terug naar overzicht