Sign. - Elektronisch Deponeren Fusie- en Splitsingsdocumentatie


 

Bij wet van 20 mei 2010 tot wijziging van het BW en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven (Stb. 2010, 205), is in verschillende bepalingen in de fusie- en splitsingsregeling opgenomen dat de fusie- en splitsingsdocumentatie langs elektronische weg bij het handelsregister openbaar gemaakt kan worden. De kamer van koophandel heeft onlangs ter uitvoering hiervan een service ontwikkeld, die de schrijver kort bespreekt. Hoewel de geboden service wellicht niet geheel in overeenstemming is met de tekst van de wet, is onmiskenbaar sprake van het faciliteren van het aanbieden van documentatie ter deponering bij het handelsregister, die naar verwachting tot kostenverlaging zal leiden.

 

(JBN 2013, 59, mr. W.J.M. van Veen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht