Sign. - Elk beding in de cao


Werknemers zijn of waren in dienst van Uniclean. Zij menen dat op hun arbeidsovereenkomsten de cao voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijfstak van toepassing is geweest en dat deze niet juist is nageleefd door Uniclean. Onder meer heeft Uniclean verzuimd pensioen onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds en heeft zij bepaalde bonusdagen en toeslagen niet betaald. Uniclean stelt dat zij niet werd toegelaten tot het bedrijfstakpensioenfonds. Met betrekking tot de bonusdagen en toeslagen stelt zij dat met werknemers was afgesproken dat deze gelden zouden worden gebruikt voor een pensioenregeling. Het hof oordeelt ten aanzien van de toelating tot het bedrijfstakpensioenfonds dat de beslissing van de rechter in een andere procedure moet worden afgewacht. Ten aanzien van de afwijkende afspraken oordeelt het hof dat deze in strijd met de avv-cao zijn en daarmee nietig. Wat de compensatieregeling betreft moet worden beoordeeld of deze voldoet aan het minimumkarakter van de cao. Hoewel gemiddeld genomen de werknemers niet slechter af zijn, dient de compensatieregeling echter één op één met de toeslag te worden vergeleken. Hieruit volgt dat deze regeling beduidend slechter is dan de toeslagbepaling uit de cao. Dus is ook deze regeling nietig. (Hof rsquos-Hertogenbosch, 24 maart 2009, LJN BI2223)

Verder lezen
Terug naar overzicht