Sign. - En de boer hij ploegde voort: soms dividendbelasting voor leden van een coöperatie en soms niet


In het Belastingplan 2012 is voorgesteld om de dividendbelastingwetgeving aan te passen als flankerende maatregel van een versoepeling die wordt voorgesteld met betrekking tot de buitenlandse belastingplicht in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De voorgestelde wetgeving behelst een invoering van een subjectieve belastingplicht in de Wet op de dividendbelasting 1965. Hierbij wordt een lid van een coöperatie subjectief belastingplichtig indien zijn lidmaatschapsrecht niet tot zijn ondernemingsvermogen behoort en het in een beleggingsstructuur opnemen van een coöperatie is ingegeven door de wens van zijn leden om buitenlandse belasting of Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. De auteur bespreekt in dit artikel voornamelijk de verschillende aspecten van voormelde aanpassing in de dividendbelasting. Hij sluit af met de conclusie dat de invoering van een subjectieve belastingplicht voor leden van een coöperatie in de dividendbelasting geen sinecure is en dat de voorgestelde maatregelen nogal wat onduidelijkheden bevatten. WFR, nr. 6925, 20 oktober 2011, R.P.C.W.M. Brandsma

Verder lezen
Terug naar overzicht