Sign. - Enige procedurele opmerkingen over de afkoop van levensverzekeringen door de curator


Naar aanleiding van een vonnis van de voorzieningenrechter van Rechtbank almelo van 5 juli 2010 (lJN BN0559) bespreekt de schrijver een aantal procedurele aspecten van de afkoop van levensverzekeringen. Meer in het bijzonder bespreekt hij welke betekenis toekomt aan de door de rechter-commissaris ex art. 22a lid 2 fw gegeven toestemming tot afkoop, in de verhouding tot de verzekeraar. (TvI 2011, nr. 5, p. 166, mr. J.E.P.A. van Hooff)

Verder lezen
Terug naar overzicht