Sign. - EPN heeft ‘alternatief voor griffierechten’


De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft in een brief aan politieke partijen een alternatief aangereikt voor de verhoging van de griffierechten. Zo pleit zij er onder andere voor een huwelijk door opzegging bij notariële akte te laten eindigen. De brief is op 10 mei aan de politieke partijen gestuurd. De EPN wil de rechtelijke tussenkomst slechts handhaven daar waar nodig is. Hiermee wil de vereniging de steeds groter wordende druk op het rechtelijk apparaat en de kosten hiervan terugdringen. De EPN hoopt dat haar brief een rol zal spelen in de aanstaande verkiezingen.
Volgens de EPN schrijft de wet in een aantal gevallen de tussenkomst van een rechter voor, terwijl de vraag zou moeten worden gesteld of dat in al die gevallen nog steeds meerwaarde heeft. Hetzelfde geldt voor de tussenkomst van de griffie van de rechtbank. Die bevordert volgens de estate planners niet de rechtszekerheid en er zouden goedkopere alternatieven zijn. De tussenkomst van een rechter geeft in sommige gevallen zelfs schijnzekerheid, aldus de EPN.
In haar brief noemt de EPN een aantal concrete voorbeelden waar de rechterlijke tussenkomst geschrapt kan worden. Zo zou de tussenkomst van een rechter bij beneficiair aanvaarde nalatenschappen met een negatief saldo alleen verplicht moeten zijn als er een geschil is tussen de erfgenamen en de schuldeisers dat niet door de boedelnotaris kan worden opgelost. Daarnaast stelt de EPN voor om een huwelijk door opzegging bij notariële akte te laten eindigen.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleitte ook al voor het schrappen van de rechterlijke toets bij rechtshandelingen waarvoor de tussenkomst van de notaris verplicht is. Die toets heeft immers tot doel om alle betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht