Sign. - (Erf)belastingrente, een aandachtspunt bij een boedelafwikkeling


Vanaf 1 januari 2010 wordt belastingrente (toen nog heffingsrente geheten) berekend over de erfbelasting. De destijds ingevoerde regeling is per 1 januari 2013 herzien, waarbij onder andere de naamswijziging werd aangebracht. De auteur gaat in op de renteregeling als zodanig en besteedt enige aandacht aan het mogelijke belang daarvan voor de boedelafwikkeling.

(W. Burgerhart, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2014/7012)

Verder lezen
Terug naar overzicht