Sign. - Ernstig tekortschieten bestuur


De onderzoeker verzoekt uit zijn functie te worden ontheven omdat – ondanks verzoeken daartoe – geen zekerheid voor betaling van de onderzoekskosten is gesteld. De oorspronkelijke verzoeker (50%aandeelhouder en voormalig bestuurder) heeft vervolgens verzocht bij wijze van voorlopige voorziening de bestuurder (indirect de andere 50%aandeelhouder) te schorsen, althans naast hem een andere persoon te benoemen tot bestuurder. De bestuurder 50%aandeelhouder en de vennootschap hebben verzocht het onderzoek en de onmiddellijke voorzieningen te beëindigen. Aan de toewijzing van het enquêteverzoek heeft mede ten grondslag gelegen dat de besluitvorming in zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als in het bestuur verlamd is en dat de informatieverstrekking over en weer te wensen overlaat. De omstandigheden dat de impasse in het bestuur als gevolg van het aftreden van de ene 50%aandeelhouder niet meer bestaat en dat enkele omstandigheden zijn gewijzigd, zich niet hebben voorgedaan, of zijn hersteld, betekenen niet dat er geen belang meer is bij een onderzoek. Een enquête heeft niet slecht de sanering en het herstel van de gezonde verhoudingen ten doel, maar ook opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbeleid. Bij het onderzoek bestaat voorts voldoende belang omdat de impasse op het niveau van de algemene vergadering van aandeelhouders onverminderd voortduurt en de informatieverstrekking door het bestuur nog steeds gebrekkig is. Volgens de bestuurder kan de vennootschap thans de kosten van het onderzoek niet dragen, maar zij kon geen inzicht verschaffen in de financiële situatie van haar mogelijkheden tot betaling van de onderzoekskosten. Het bestuur schiet ernstig tekort ten aanzien van zijn verplichting tot het opmaken van jaarrekeningen en in het zodanig op…

Verder lezen
Terug naar overzicht